Rosimm第2832期黑色圆点睡衣美女居家私房性感粉色内裤半脱撩人诱惑49PROSI写真

Rosimm第2832期黑色圆点睡衣美女居家私房性感粉色内裤半脱撩人诱惑49PROSI写真

 【注】此明诊脐之法也。 此方是治寒水心下悸者,与首条之脉弱悸病不合,必是错简。

葱辛通气,击动醒神,用葱鞭背者,取开通击醒之义也,小儿生下或冒寒,气闭无声啼则难,油捻熏脐休剪带,暖气人腹自通安。「再」字当是「不」字,若是「再」字,一月两来,与上文不利不合,当改之。

 葛洪云:□吻生处,无他草,茎上有毛。于此推之,曰脉浮,可知上条脉沉也;曰微热,可知上条无热也。

尝考五倍子亦名文蛤,按法制之名百药煎,大能生津止渴,故尝用之,屡试屡验也。脾主四肢,故病则倦怠乏力也。

小便溺出状如粟米者,即今之所谓石淋也。其脉虚者,必苦冒,其人本有支饮在胸久欬数岁,即今之年年举发,痰饮欬嗽水喘之病也。

颧内者、即两颧之内也,小腑者,谓小肠之腑也,小肠在大肠之上,故应候之也。胎黄须用地黄汤,四物花粉赤苓良,泽泻猪苓甘草等,茵蔯加入水煎尝。

Leave a Reply